Błąd
 • XML Parsing Error at 1:80. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:927. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:80. Error 9: Invalid character

Wszystkie pojazdy ciarowe zarejestrowane po raz pierwszy po1 maja 2006 musz by wyposaone w tachografy cyfrowe. Kady waciciel nowego pojazdu ma 14 dni od zarejestrowania na wykonanie kalibracji tachografu cyfrowego w upowanionych warsztatach. Najpopularniejszym tachografem cyfrowym montowanym w samochodach ciarowych oraz autobusach jest tachograf produkcji Siemens VDO. W tachografie cyfrowym nie ma ju wykreswek, wszystkie dane przechowywane s w pamici tachografu oraz na karcie kierowcy. Kierowca ma moliwo sprawdzenia informacji znajdujcych si w pamici tachografu poprzez zrobienie wydruku na homologowanym papierze termicznym lub poprzez analiz danych przy pomocy specjalnego do tego celu oprogramowania. Kalibracja tachografu cyfrowego wana jest 2 lata.

Przydatne pliki:
Instrukcja obsugi - tachografu cyfrowego DTCO1381

Rozporzdzenie - pobieranie danych z tachografw cyfrowych

Karty Kierowcw / Karty Przedsibiorstwa

Duo wczeniej przed zakupem pojazdu z tachografem cyfrowymzalecamy Pastwu wystpienie do Polskiej Wytwrni Papierw Wartociowych z wnioskiem o wydanie odpowiednich kart upowaniajcych do uywania tachografu cyfrowego. Mianowicie kady kierowca ktry chceprowadzi pojazdz tachografem cyfrowym powinien wystpi o kart kierowcy, a kady przedsibiorca o kart przedsibiorstwa.

Zalogowanie karty przedsibiorstwa w tachografie cyfrowym identyfikuje firm i umoliwia:

 • Dostp do wszystkich danych umieszczonych w tachografie zwizanych z nasz firm w celu ich wywietlenia, pobrania i drukowania.
 • Blokowanie dostpu innej firmy do danych wasnego przedsibiorstwa.

Wszystkie informacje zwizane z wydaniem kart znajd Pastwo na stronie internetowej Polskiej Wytwrni Papierw Wartociowych STC ? System Tachografw Cyfrowych.
Czas oczekiwania na karty : 2-3 tygodnie

Pobieranie danych z tachografu cyfrowego / karty kierowcy

Kady przedsibiorca posiadajcy pojazdy z tachografem cyfrowym powinien pobiera i archiwizowa dane pobrane z tachografu jak rwnie z kart kierowcw. Dane z tachografucyfrowego oraz karty kierowcy moemy pobra za pomoc odpowiednich urzdze. Na rynku pojawio si wiele urzdze, najlepsz metod dobrania odpowiedniego sprztu jest kontakt z autoryzowanym serwisem. Moliwe jest rwnie pobranie danych w serwisie ktry wiadczy tak usug.

pobieranie danych z tachografu cyfrowego

 • co najmniej raz na 3 miesice
 • natychmiast przed trwaym bd okresowym przekazaniem pojazdu innej osobie lub firmie
 • w sytuacji, gdy tachograf jest uszkodzony, ale pobranie danych jest moliwe
 • dla celw administracyjnych w cigu 7 dni;

pobieranie danych z karty kierowcy

 • co najmniej raz na 28 dni,
 • przed opuszczeniem przez kierowc dotychczasowego miejsca pracy,
 • w przypadku stwierdzenia utraty wanoci karty
 • dla celw administracyjnych w cigu 7 dni;

Czytniki do tachografw cyfrowychoferowane przez nasz serwis :

 • OPTAC
 • TachoDrive Plus
 • TachoDrive 2
 • TachoDrive 3

Oferujemykompleksowa obsug w dziedzinie Tachografw Cyfrowych.

Produkty:

 • Papier termiczny do tachografw cyfrowych
 • Czytniki dotachografw cyfrowych
 • Pokrowce na karty do tachografw cyfrowych
 • Oprogramowanie do analizy danych pobranych z tachografw cyfrowych

Usugi:

 • Kalibracja tachografw cyfrowych
 • Tachografy cyfrowe nowe i uywane
 • Szkolenia z zakresu obsugi tachografu cyfrowego
 • Pobieranie, archiwizacja danych cyfrowych z tachografu oraz kart kierowcw
 • Analiza danych cyfrowych pobranych z tachografu oraz karty kierowcy

Serwis Tachografw

Kalibracja tachografw cyfrowych
Naprawa, legalizacja tachografw analogowych
Monta, demonta tachografw w pojazdach
Sczytywanie danych z tachografu oraz kart
Analiza danych z tachografw
Szkolenia kierowcw oraz kadry kierowniczej

Wicej...

Tachografy cyfrowe

Informacj dla przedsibiorcw oraz kierowcw ktrzy pierwszy raz spotykaj si z tachografem cyfrowym. Nowe przepisy dotyczce tachografw cyfrowych oraz przydatne pliki do pobrania.

Wicej...