Wszystkie pojazdy ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy od 1 maja 2006 muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe. Każdy właściciel nowego pojazdu ma 14 dni od zarejestrowania na wykonanie kalibracji tachografu cyfrowego w upoważnionych warsztatach. Najpopularniejszym tachografem cyfrowym montowanym w samochodach ciężarowych oraz autobusach jest tachograf produkcji Siemens VDO. W tachografie cyfrowym nie ma już wykresówek, wszystkie dane przechowywane są w pamięci tachografu oraz na karcie kierowcy. Kierowca ma możliwość sprawdzenia informacji znajdujących się w pamięci tachografu poprzez zrobienie wydruku na homologowanym papierze termicznym lub poprzez analizę danych przy pomocy specjalnego do tego celu oprogramowania. Kalibracja tachografu cyfrowego ważna jest 2 lata.

Przydatne pliki:
Instrukcja obsługi – tachografu cyfrowego DTCO1381
Rozporządzenie – pobieranie danych z tachografów cyfrowych

Więcej