Oferujemy pierwsze urządzenie spełniające wszystkie wymagania załącznika 1C (2016/799/UE)

Wszystkie pojazdy ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy od 15 czerwca 2019 muszą być wyposażone w tachografy inteligentne. Każdy właściciel nowego pojazdu ma 14 dni od zarejestrowania na wykonanie kalibracji tachografu cyfrowego w upoważnionych warsztatach. Najpopularniejszym tachografem cyfrowym montowanym w samochodach ciężarowych oraz autobusach jest tachograf produkcji Stoneridge.

Inteligentne tachografy będą miały moduł GNSS (Global Navigation Satellite System), który automatycznie rejestruje lokalizację pojazdu na początku i na końcu podróży, a także aktualizuje go co trzy godziny jazdy.
Ponadto inteligentny tachograf będzie mógł zdalnie komunikować się z funkcjonariuszami kontroli drogowej. Funkcjonariusze egzekwowania prawa będą korzystać z urządzenia radiowego krótkiego zasięgu, zdalnie sprawdzając niektóre dane tachografu bez zatrzymywania pojazdu. Mogą więc zdalnie wykrywać potencjalne przestępstwa. Jeśli nie zostaną znalezione żadne problemy, kierowcy pozostają na drodze i kontynuują swoją podróż nieprzerwanie – co oznacza, że ​​nie traci się cennego czasu na niepotrzebne kontrole drogowe.