TACHO-DIAGRAM PAWEŁ CIEŚLAK

Ul. Wiśniowa 38, 05-500 PRUSZKÓW

              www.tachorafy24.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE

 

Szanowni Państwo,

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego nasza firma przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa danych osobowych. 25 maja 2018 wchodzą w życie zmiany w przepisać dotyczących danych osobowych. To krok w kierunku zagwarantowania jeszcze lepszej ochrony Państwa prywatności, zwiększenia bezpieczeństwa danych, co traktujemy bardzo poważnie.

Poniżej załączamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jest firma

TACHO-DIAGRAM PAWEŁ CIEŚLAK

08-800 Pruszków

Ul. Wiśniowa 38

NIP: 951-192-23-72

Jakie dane będą przetwarzane?

Przetwarzane dane osobowe to: Imię, Nazwisko, Firma, adres, e-mail, NIP, REGON, dane wskazane przez państwa na fakturze tj. numer rachunku, bank oraz dane które prześlecie nam państwo a potrzebne będą do wykonania naszej pracy.

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wynikających z umów zawartych pomiędzy wyrażającym zgodę a Administratorem danych.

Jaki jest cel przetwarzania Waszych danych osobowych?

Państwa relacja z Administratorem została nawiązana w efekcie zawarcia umowy lub złożenia zamówienia na wykonanie usług. Podanie przez Państwa danych osobowych było niezbędne do wykonania naszej pracy. Dane będą przetwarzane tylko w okresie trwania relacji prawnej pomiędzy Państwem a Administratorem, a następnie przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz okresów obowiązkowego przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 Komu udostępniane będą przekazane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, mogą być udostępnione jedynie organom administracji, sądowym i egzekucyjnym w przypadku prowadzenie postępowania przed tymi organami.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Administratora Danych?

Przysługuje państwu prawo do żądania zaprzestania przetwarzania, przekazanych danych, prawo do ich uzupełniania, uaktualniania oraz prawo do czasowego lub stałego wstrzymania zgodny na ich przetwarzania jak i na żądanie ich usunięcia z baz danych przetwarzanych przez Administratora.

Z kim mogą się Państwo kontaktować aby wprowadzić zmiany w przekazanych danych osobowych?

Prosimy kontaktować się z pod dostępnymi numerami telefonów lub pod adresem e-mail:

serwis@tachografy24.pl

Pozdrawiamy,

Zespół

TACHO-DIAGRAM PAWEŁ CIEŚLAK