Analiza czasu pracy kierowców skierowana jest do przedsiębiorstw transportowych w całej Polsce.

Zajmujemy się miedzy innymi :logo_svg

 • • analizą wykroczeń na podstawie przekazanych danych z kart kierowcy oraz wykresówek zgodnych z rozporządzeniem 561/2006 oraz umową AETR,
 • • sprawdzeniem poprawności plików oraz ciągłości danych,
 • • sporządzaniem odpowiednich dokumentów niezbędnych do pomyślnego zakończenia kontroli,
 • • opracowaniem raportów według indywidualnych potrzeb klienta,
 • • kontrolą nad  terminowością odczytów  zgodnie z ustawą o transporcie drogowym,

Nasi wykwalifikowani pracownicy  pomogą Państwu w opracowaniu dokumentacji firmy na potrzeby kontroli, dzięki czemu pozwoli to wyeliminować ryzyko nałożenia kar. Doradzimy jak przejść przez cały proces kontroli,  zarówno w firmie jak i podczas kontroli na drodze.

Powierzając usługowe rozliczanie czasu pracy firmie Tacho-Diagram zyskają państwo:

 • • obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem analizy czasu pracy kierowcy
 • • zmniejszenie kosztów z tytułu nałożonych kar przez Inspekcje Transportu Drogowego
 • • ułatwienie kontroli kierowców
 • • oszczędność czasu
 • • utrzymanie dyscypliny wśród kierowców

 

OFERUJEMY

 • Kontrola_-_NAPIS• Przygotowanie analizy czasu pracy kierowców w oparciu o rozporządzenia 561/2006 oraz umowę AETR
 • • Sporządzanie odwołań od decyzji ITD oraz PIP
 • • Wsparcie firm podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego
 • • Szkolenia kierowców w zakresie czasu pracy oraz obsługi tachografów
 • • Szkolenia osób odpowiedzialnych za transport w Państwa firmie
 • • Przygotowanie i przeprowadzenie  procedury odwoławczej od kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego
 • • Odczyt danych z tachografów cyfrowych i kart kierowcy
 • • Audyt dokumentacji w posiadaniu przedsiębiorstwa na potrzeby kontroli.
 • • Opracowanie harmonogramów/grafików pracy.
Zobacz więcej