Analiza Czasu Pracy Kierowcy zgodnie z wymogami Inspekcji Transportu Drogowego:

 • analiza wykroczeń na podstawie przekazanych danych z kart kierowcy  zgodnych z rozporządzeniem 561/2006 oraz umową AETR,
 • sprawdzenie poprawności plików oraz ciągłości danych,
 • sporządzanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do pomyślnego zakończenia kontroli,
 • kontrola nad terminowością odczytów zgodnie z ustawą o transporcie drogowym
 • reprezentacja firmy podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego

 

Ewidencja Czasu Pracy Kierowcy w transporcie międzynarodowym

 • opracowanie ewidencji czasu pracy kierowcy
 • od dnia 02.02.2022r. rozliczenie płac sektorowych
 • rozliczenie godzin nadliczbowych
 • obliczenie wirtualnych diet kierowcy na potrzeby pomniejszenia składek do ZUS za pracownika oraz PIT
 • opracowanie regulaminów dla przedsiębiorstw
 • przygotowanie firm do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • opracowanie umów/aneksów do umów/porozumień na potrzeby firm
 • zabezpieczanie firm przed roszczeniem pracowników za nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenia
 • Obsługa kadrowo/płacowa – wycena indywidualna – NOWOŚĆ
 • Księgowość – wycena indywidualnaNOWOŚĆ