Dużo wcześniej przed zakupem pojazdu z tachografem cyfrowym zalecamy Państwu wystąpienie do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z wnioskiem o wydanie odpowiednich kart upoważniających do używania tachografu cyfrowego. Mianowicie każdy kierowca który chce prowadzić pojazd z tachografem cyfrowym powinien wystąpić o kartę kierowcy, a każdy przedsiębiorca o kartę przedsiębiorstwa.

Zalogowanie karty przedsiębiorstwa w tachografie cyfrowym identyfikuje firmę i umożliwia:

  • Dostęp do wszystkich danych umieszczonych w tachografie związanych z naszą firmą w celu ich wyświetlenia, pobrania i drukowania.
  • Blokowanie  dostępu innej firmy do danych własnego przedsiębiorstwa.

Wszystkie informacje związane z wydaniem kart znajdą Państwo na stronie internetowej
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych STC – System Tachografów Cyfrowych.
Czas oczekiwania na karty: 2-3 tygodnie