Okręgowa stacja kontroli pojazdów WPR 022 Warszawa – Pruszków
ul. Żbikowska 21, 05-800 Pruszków